intervisie

In 2011 is in Reikicentrum Zijn in Den Haag een intervisiegroep gestart met deelnemers van de Reikipraktijktraining Raken & Aanraken. De intervisiegroep vanuit Reikicentrum Zijn is bedoeld voor Reikibehandelaars in de traditie van Usui Shiki Ryoho, die een eigen praktijk voeren. Reikibehandelaars die vanuit nieuwe gezichtspunten willen kijken naar wat ze hierin tegenkomen en van anderen willen leren..

De groep biedt deze behandelaars bedding en ruimte om met elkaar in verbinding te zijn, door met regelmaat samen te komen om op gestructureerde wijze praktijkervaringen en praktijkvraagstukken in te brengen. Dit draagt bij aan de bewustwording van het potentieel van de intervisiegroep en draagt tevens bij aan de bewustwording van het potentieel van het Reikibehandelaarsschap. Na jaren deelgenoot te zijn van de intervisiegroep voor Reikibehandelaars, dankbaar voor alles wat ik in die jaren geleerd en ontdekt hebt, stap ik nu over naar intervisiegroep voor Reikimasters, ben heel benieuwd wat ik hier mag leren en ontdekken.

Hierdoor is er plek ontstaan bij de intervisiegroep voor Reikibehandelaars, dus heb je een praktijk en mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Alexandra de Savormin Lohman.

Praktisch

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wisselen de leden eerst Reiki uit.

Daarna legt iedereen een casus op tafel. De groep kiest één casus en stelt hier verdiepende en verhelderende vragen over, om vervolgens tot mogelijke oplossingen te komen. Elk lid van de groep neemt hiervan mee wat op hem of haar van toepassing is.

Jaarlijks wisselen de leden van rol als procesbegeleider en organisator. Zo krijgt iedereen de kans te groeien in gedeeld leiderschap.

De intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 leden.

Wanneer: Vier vrijdagochtenden per jaar (eens per kwartaal), van 9.30 tot 13.00 uur. Met de intervisiegroep van Reikicentrum Zijn verbind je je steeds voor een periode van een jaar (januari – december).

Kosten: €10,- per bijeenkomst of eenmalig € 40,- per jaar

Informatie en aanmelden: Mocht je interesse gewekt zijn en/of vragen hebben, neem dan contact op met de organisator Alexandra de Savormin Lohman, info@heliandra.nl of bel 06 3846 1549

ervaringen van deelnemers…

Astrid: Veel geleerd van hoe om te gaan met allerlei situaties, vragen stellen was het moeilijkst, dat heb ik hier geleerd.

Antoinette: Puur de ervaringen van mensen filteren, filosoferen, diepgang voor mijzelf en mijn praktijk, de diepte die deze methode geeft.

Annemarie: de methode en vragen stellen is een intern proces geworden, mijn client is mijn spiegel, wat laat de client mij zien! In welk proces ben ik, ik ga mezelf die vragen stellen.

Christina: bewustzijn gegeven en zicht houden op mijn Reikipraktijk en mijn manier van communiceren met de client over behandeling. Dit alles vanuit de jaarlijkse verbindingen met de andere reikibehandelaars.

Alexandra: het sparren met andere over clienten, de incidentenmethode helpt te zoeken waar het echt om gaat. Daar heb je andere voor nodig.

Netty: Het werken met de incidentenmethode, de stappen, de manier van vragen stellen kan ik ook bij mijn cliënten in de praktijk gebruiken.

* op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen*