HFT en geld

een verdieping in het Healing your Family Tree proces

 

HFT en Geld

met Rebecca Bredenhof

Geld is een van de negen elementen van het Reikisysteem dat ik ruim 25 jaar beoefen. In het begin vond ik het best vreemd dat geld onderdeel uitmaakte van een helingkunst en al helemaal vreemd dat het hoorde bij een spirituele beoefening. Toch raakte ik door de jaren heen steeds meer gefascineerd door juist dit element. Soms zie ik een glimp van wat het zou kunnen betekenen als we geld niet als een economische waarde zien, maar juist de spirituele waarde ervan leren kennen. Want misschien heeft het element Geld in mijn Reikitraditie wel te maken met een spirituele waarde die lijkt op wat ik jaren geleden las:

Een overeenkomst tussen twee mensen moet resulteren in
de grootste winst voor de één in relatie tot de grootste winst voor de ander,
en het kleinst mogelijke verlies voor het heelal.

Om antwoord te vinden op vragen die deze regel in me oproept ben ik samen met anderen onze overtuigingen over geld gaan onderzoeken. En zoals verwacht worden veel van deze overtuigingen generatie op generatie doorgegeven. Ook in onze Reiki stamboom. Overtuigingen die ons afhouden van een spirituele beleving van Geld.

Doel

Doel van deze workshop is dus te kijken naar geld in relatie tot je familie stamboom en je Reiki stamboom. Dus hoe ben jij geworteld in geld? Welke overtuigingen over geld komen uit je stamboom en welke gebeurtenissen hebben tot deze overtuigingen geleid? Hoe is geld geworteld in je Reiki stamboom? En zijn er overeenkomsten tussen beide stambomen? En je krijgt weer handvatten aangereikt om de reflecties hiervan te helen via het HFT-proces.

Zie de ervaringen van deelnemers onderaan deze pagina

Voor wie?

Voor iedereen vanaf de 2e graad die eerder een basis HFT workshop heeft gevolgd. Je tijdsinvestering is één afstandsbehandeling per dag plus 1x per week een e-mailuitwisseling. En natuurlijk je dagelijkse zelfbehandeling om de verandering in je cellen te ondersteunen.

Data: zaterdag 29 en zondag 30 september
Beide dagen van 9.30 – ±17.30 uur
Plus afronding: zondag 11 november van 13.30 – 17.30 uur
Investering: € 300,-. Wij zorgen voor koffie, thee en lunch
Organisator: Netty Hakkaart, 06-28437730 of nettyhakkaart@gmail.com

Aanmelden: via een e-mail naar nettyhakkaart@gmail.com en het overmaken van het bedrag naar

NL62 ABNA 0885 3321 21
tnv. H.R. Bredenhof, ovv ‘HFT en Geld’

* Als je een logeerplek zoekt kan Netty je zo nodig een adressenlijst mailen.

Ervaringen van deelnemers:

Tijdens de workshop ben ik me er meer bewust van geworden hoeveel overtuigingen er in families overgeleverd worden over geld; overtuigingen die ons vaak blokkeren om tot volle ontplooiing te komen. Verder werd me tijdens de behandelingen duidelijk dat issues rond geld voor mij meestal te maken hebben met erkenning, waardering, liefde. Angst om te weinig te ontvangen kan worden getransformeerd in vertrouwen/overgave.
André Broos

HFT ‘geld’ heeft mij in essentie het besef opgeleverd dat het mijn weg is verbinding te maken met de spirituele lijn van de vrouwen in mijn stamboom. Ik voel nu beter dat ik me verbonden heb met Reiki en dankbaar ben dat ik leef. Als ik verbinding maak met dat gevoel word ik blij, voel ik vreugde en vrijheid. En kan ik mezelf openen en compleet voelen.
Bernadette Gulickx

Tijdens HFT en Money werd ik me bewust wat een invloed jeugdervaringen op mijn kijk op Geld in het heden heeft. Veel is al geheeld, en ik kan nu met liefde terugkijken op wat is geweest.
Christina Spies