HFT door Rebecca Bredenhof

Healing your Family Tree with Reiki (NL)

Elk atoom dat deel uitmaakt van mij,
maakt evengoed deel uit van jou!

Ieder mens draagt de erfenis van voorgaande generaties op alle niveaus mee. Niet alleen lichamelijke kenmerken, maar ook gevoelens, ziekten, gebeurtenissen, spirituele en maatschappelijke overtuigingen verblijven in onze celstructuur. In elke generatie blijft er wel iets onverwerkt of onbewust dat generatie op generatie wordt doorgegeven, totdat een familielid zich realiseert dat hier diepgaand helend werk nodig is. In dit proces, betekent heling niet het elimineren van het gewonde verleden, maar het onderzoeken van de samenhang van de verwondingen en het begrijpen van de geschenken die inherent zijn aan heling.

Kom tot diepgaande erkenning van jezelf en je wortels

Als er verzoening plaatsvind met familiepatronen die je energiesysteem belasten kan de kracht van je voorouders naar voren komen en je dienen. Reiki is een verzoenende kracht die het mogelijk maakt om je op een geheel nieuwe manier met je familiegeschiedenis te verbinden en een relatie mee aan te gaan.
De fysieke behandeling van de eerste Reikigraad en de afstandsbehandeling van de tweede Reikigraad zijn het heilige ‘gereedschap’ van dit proces. Tijd en ruimte worden overbrugd en heling vindt plaats door het verleden en de toekomst in het heden te brengen. Wonderlijke dromen, plotselinge herinneringen, gesprekken met familieleden die je nooit voor mogelijk had gehouden of een duidelijke verandering in levenshouding, zijn mogelijke resultaten, waardoor het verborgen verleden zichtbaar wordt.

Healing Your Family Tree with Reiki is een kans om deel uit te maken van het groeiende aantal mensen die ervaren dat ze met hun Reikibeoefening een onzichtbare, innerlijke beweging naar heelheid in familie, samenleving en mensheid kunnen brengen.

Healing Your Family Tree with Reiki is een diepgaand persoonlijk proces waarbij levens- en familieverhalen een belangrijke rol spelen en is ook een nieuwe verdieping in je Reikibeoefening.
De workshop Healing Your Family Tree with Reiki (HFT) bestaat uit twee weekenden. Je leert hoe je het HFT proces kan inzetten voor je persoonlijke heling. In de zes tussenliggende weken werk je dagelijks op afstand met een van de groepsleden en ondersteunt Rebecca het proces via e-mail, skype of telefoon.

Lees ook:

Rebecca’s verhaal

Artikel in Paravisie

Praktische info
Tijden: vrijdagen van 19.30 – 22.00 uur, zaterdagen en zondagen van 9.30 – ± 18.00 uur.
Investering:
HFT in Den Haag: € 800,-, (twee weekenden plus zes weken supervisie).
HFT Kazachstan:  € 990,-, (twee weekenden plus zes weken supervisie). (data volgt)

Data: nieuwe data volgt

Aanmelden: aanmeldingsformulier
Locatie: Reikicentrum Zijn, Den Haag
Organisator Den Haag: Netty Hakkaart, nettyhakkaart@gmail.com of 06 2843 7730
Voor registratie in Kazhchstan: Svetlana Ushakova, sumach33@gmail.com

Rebecca Bredenhof is sinds 1996 Reikimaster in Usui Shiki Ryoho. In 2007 begon ze vol verwachting aan HFT voor diepgaande heling van haar stamboom. Enthousiast over het resultaat besloot ze zelf les te gaan geven in dit prachtige werk. Marta Getty bereidde haar voor op dit werk gedurende een periode van vijf jaar. Eind 2012 werd Rebecca hiermee de eerste door Marta getrainde en gecertificeerde teacher Healing Your Family Tree with Reiki (HFT).

engflagKL

Russian flag